Cenniki


CENNIK

Usługa

j.m.

wartość netto

vat %

wartość brutto

    I. Usługi związane z dostawą wody i odbiorem ścieków

1. Uzgodnienie branżowe

szt.

76,34

23

93,90

2. Uzgodnienie projektu sieci wod-kan

h

76,34

23

93,90

3. Nadzór branżowy

h

76,34

23

93,90

4. Dojazd
h 70,21 23 86,36

    II. Usługi montażowe

1. Plombowanie wodomierza szt. 42,38 8 45,77

    III. Obsługa geodezyjna

1. Inwentaryzacja przyłącza

szt.

475,61

23

585,00

    IV. Pozostałe usługi

1. Wywóz nieczystości wozem  asenizacyjnym o poj. 6 m3

kurs

111,11

8

120,00

2. Usługa sprzętem do udrażniania kanalizacji

h

152,74

23

187,87

3. Odbiór ścieków bytowo gosp. na stacji zlewnej

m3 7,63 8 8,24

Powyższe ceny dotyczą usług wykonywanych w dni robocze w godzinach 700 ÷ 1500

Usługi wykonywane poza tymi godzinami wyceniane będą indywidualnie.

Cennik w formacie PDF