Cenniki

CENNIK

Usługa

j.m.

wartość netto

vat %

wartość brutto

    I. Usługi związane z dostawą wody i odbiorem ścieków

1. Uzgodnienie branżowe

szt.

76,34

23

93,90

2. Uzgodnienie projektu sieci wod-kan

h

76,34

23

93,90

3. Nadzór branżowy

h

76,34

23

93,90

4. Dojazd
h 71,21 23 86,36

 

    II. Usługi montażowe

1. Wymiana uszkodzonego wodomierza JS 1,6 ø15

szt.

137,60

8

148,61

2. Wymiana wodomierza wolumetrycznego ø15

szt. 225,57 8 243,62
3. Wymiana uszkodzonego wodomierza JS 1,6 NK IP 68 ø15 szt. 255,70 8 276,16
4. Wymiana uszkodzonego wodomierza JS 4,0 ø20
szt. 141,05 8 152,33
5. Wymiana uszkodzonego wodomierza wolumetrycznego ø20 szt. 281,92 8 304,47
6. Wymiana uszkodzonego wodomierza JS 4,0 NK IP 68 ø20 szt. 261,70 8 282,64
7. Wymiana uszkodzonego wodomierza JS 6,3 ø25 szt. 542,84 8 586,27
8. Wymiana uszkodzonego wodomierza JS 6,3 NK IP 68 ø25 szt. 558,85 8 603,56
9. Wymiana uszkodzonego wodomierza JS 10 ø32 szt. 605,88 8 654,35
10. Wymiana uszkodzonego wodomierza JS 10 NK IP 68 ø32 szt. 621,88 8 671,63
11. Wymiana uszkodzonego wodomierza JS 16 ø40 szt. 729,94 8 788,34
12. Wymiana uszkodzonego wodomierza JS 16 NK IP 68 ø40 szt. 745,95 8 805,63
13. Wymiana uszkodzonego wodomierza JS 50 NK IP 68 ø50 szt. 1348,25 8 1456,11
14. Wymiana uszkodzonego wodomierza MWN/JS 50/4 NK         IP 68 ø50 szt. 2902,02 8 3134,18
15. Wymiana uszkodzonego wodomierza JS 80 NK                      IP 68 ø80 szt. 2189,67 8 2364,84
16. Wymiana uszkodzonego wodomierza MWN/JS 80/4 NK         IP 68 ø80 szt. 3046,09 8 3289,78
17. Plombowanie wodomierza szt. 41,89 8 45,24
18. Wymiana uszkodzonego modułu radiowego                          AT-WMBUS-04 szt. 325,62 8 351,67
19. Wymiana uszkodzonego modułu radiowego                          AT-WMBUS-16 szt. 208,32 8 224,99
20. Wymiana uszkodzonego modułu radiowego                          AT-WMBUS-17 szt. 233,62 8 252,31
21. Wymiana uszkodzonego modułu radiowego                        AT-WMBUS-19 szt. 252,02 8 272,18
22. Wymiana uszkodzonego modułu radiowego                          AT-WMBUS-09 szt. 252,02 8 272,18

    III. Obsługa geodezyjna

1. Inwentaryzacja przyłącza

szt.

370,00

23

455,10

    IV. Pozostałe usługi

1. Wywóz nieczystości wozem  asenizacyjnym o poj. 6 m3

kurs

111,11

8

120,00

2. Usługa sprzętem do udrażniania kanalizacji

h

152,74

23

187,87

3. Odbiór ścieków bytowo gosp. na stacji zlewnej

m3 7,63 8 8,24

Powyższe ceny dotyczą usług wykonywanych w dni robocze w godzinach 700 ÷ 1500

Usługi wykonywane poza tymi godzinami wyceniane będą indywidualnie.

Cennik w formacie PDF

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Nowy Dwór 20     44-230 Czerwionka-Leszczyny