Beczka asenizacyjna

 

Informujemy, że od dnia 1.06.2018 koszt usługi asenizacyjnej będzie wynosić 120 zł brutto.

 

Aktualna cena za wywóz nieczystości beczką wynosi 120 zł/kurs, cena nie jest uzależniona od ilości wypompowanych nieczystości. Usługa płatna gotówką obsłudze pojazdu.  

Informujemy również, iż usługa może zostać odwołana z naszej strony z ważnych przyczyn takich jak  awaria sprzetu, trudne warunki pogodowe i drogowe (zaspy, niskie temperatury ) itp.  

Klient powinien zapewnić właściwy dojazd i dostęp do zbiornika (szamba), w tym odśnieżenie drogi dojazdowej w okresie zimowym.

 

Kontakt telefoniczny:

32 43 18 180 wew.945 lub 606 359 810

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Nowy Dwór 20     44-230 Czerwionka-Leszczyny