Ogłoszenia i Komunikaty

Zawiadamiamy, że w dniu 13.03.2018 od godziny 8:30 z powodu usuwania awarii na sieci wodociągowej magistralnej należącej do Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. nastąpi brak wody w Dębieńsku na ulicach:
Bełkowskiej, Zabrzańskiej, Cichej, Strzelczyka, Borowej, Ornontowickiej i Grabowej.

Po godzinie 15-stej nasi pracownicy będa dostarczać wodę w okolicy skrzyżowania ulic Zabrzańskiej i Strzelczyka oraz na rynek.

Za wynikłe utrudnienia przepraszamy.

 

Oddamy ziemię z wykopów. Zapewniamy bezpłatny dowóz na terenie Gminy Czerwionka-Leszczyny. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny: 606359810, 602786043.

 


 

 W związku z niskimi temperaturami przypominamy, iż każdy odbiorca zobowiązany jest zabezpieczyć wodomierz przed zamarznięciem. Niezabezpieczone instalacje w wyniku mrozów mogą zamarznąć co doprowadzi do uszkodzenia wodomierza. Osoby posiadające studzienkę wodomierzową proszone są o jej ocieplenie.
Koszt wymiany uszkodzonego w powyższy sposob wodomierza ponosi Odbiorca.

 


 

Niniejszym informujemy, że z dniem 01.01.2012 r. weszła w życie znowelizowana „Ustawa 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”, (Dz.U. 152 poz.897 z 2011 r.) nakładająca na właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, obowiązek udokumentowania korzystania z usług opróżniania zbiornika bezodpływowego
i transportu nieczystości ciekłych, poprzez okazanie umów i dowodów uiszczenia opłaty za te
usługi.W związku z powyższym proponujemy zawarcie z PWiK Czerwionka-Leszczyny Sp. z o.o. stosownej umowy. Poniżej przedstawiamy do wyboru dwa warianty umowy : 

 wariant 1 – usługa wykonywana po wezwaniu telefonicznym,                         
 wariant 2 – usługa wykonywana zgodnie z ustalonym harmonogramem.  

 W razie zainteresowania naszą propozycją prosimy o kontakt z  Kierownikiem Dz. TM
 Jerzym  Gunia  tel. 32 4318180      e-mail     j.gunia@pwikcl.pl                                                                                           

 


 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Czerwionce-Leszczynach przypomina Odbiorcom usług posiadających wodomierze do rozliczania wody bezpowrotnie zużytej
o konieczności przeprowadzenia wtórnej legalizacji lub wymiany ich na nowe  z ważną cechą legalizacyjną. Przedsiębiorstwo nie jest zobowiązane do wymiany i weryfikacji tych urządzeń. Odbiorca powinien poinformować PWiK o zamiarze wymiany lub powtórnej legalizacji wodomierza celem oplombowania go. Brak cechy legalizacyjnej lub plomb będzie skutkował niemożnością rozliczenia zużycia wody bezpowrotnie zużytej na podstawie posiadanego wodomierza.
 

W przypadku problemów z ustaleniem okresu legalizacji wodomierza prosimy  o kontakt telefoniczny z Biurem Obsługi Klienta PWiK Czerwionka-Leszczyny  Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Nowy Dwór 20     44-230 Czerwionka-Leszczyny