Ogłoszenia i Komunikaty


W związku z pracami modernizacyjnymi w dniu 10.9.2019 nastąpi przerwa w dostawie wody w godzinach od 8:30 do 11:00 dla budynków położonych przy ulicach: Staffa, Górniczej, Olchowej, Markwioka, Kałuży, Odrodzenia, Chodniki, Biernota, Kołłątaja, Partyzantów, Środkowa, Asnyka, Jesionka 1-69a, Kosynierów 1-6 Waryńskiego 20-26 i 29-35, Furgoła 141-214.
 Za utrudnienia przepraszamy.

 


 


 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 

44-230 Czerwionka-Leszczyny, ul. Nowy Dwór 20,

poszukuje osób na stanowisko kierowca. 

Opis stanowiska:

- kierowanie samochodami typu: dostawczo-brygadowy, wywrotka, wóz asenizacyjny,

- dbanie o stan techniczny pojazdu,

- dbanie o czystość pojazdu,

Oferujemy:

- prace w stabilnej firmie,

- prace zgodnie z przepisami i zachowaniem norm czasu pracy,

- zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,

- terminowo wypłacane wynagrodzenie,

- możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego,

- możliwość dodatkowego funduszu emerytalnego,

Wymagania:

- prawo jazdy kategorii B, C, mile widziane: B+E, C+E

- aktualne uprawnienia do prowadzenia pojazdów,

- ukończone szkolenie okresowe dla kierowców,

- umiejętność pracy w zespole,

- gotowość do pracy w nadgodzinach,

- dyspozycyjność (dyżury telefoniczne),

- komunikatywność,

 


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 

44-230 Czerwionka-Leszczyny, ul. Nowy Dwór 20,

zatrudni pracowników na stanowisko: monter sieci wodociągowo – kanalizacyjnej.

Opis stanowiska:
jako nasz pracownik będziesz odpowiedzialny m.in. za eksploatację, remonty i usuwanie awarii sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Czego od Ciebie oczekujemy:

 • wykształcenia minimum zawodowego – pożądane sanitarne,

 • prawa jazdy kat. B,

 • umiejętności pracy w grupie,

 • chęci i predyspozycji do pracy w terenie,

 • dyspozycyjności, uczciwości, rzetelności i samodzielności,

 • chęci podnoszenia kwalifikacji,

Co w zamian oferujemy:

 • umowę o pracę,

 • bogaty pakiet świadczeń socjalnych,

 • dodatkowy program emerytalny,

 • bardzo dobre warunki pracy – bhp,

 • możliwość rozwoju i zdobywaniana nowych uprawnień.

Osoby spełniające wyżej wymienione wymagania i zainteresowane podjęciem nowych wyzwań prosimy o przesłanie CV na adres: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
44-230 Czerwionka-Leszczyny, ul. Nowy Dwór 20 lub email: pwikcl@pwikcl.pl

WAŻNE ! Prosimy o dołączenie klauzuli o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych w niniejszym CV, w celu wykorzystania ich w obecnym i w kolejnych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez PWiK Czerwionka-Leszczyny Sp. z o.o. z siedzibą w Czerwionce-Leszczynach przez okres 12 miesięcy. ”


Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane oferty.

Data wygaśnięcia oferty pracy 2019-03-31

 


PWiK Czerwionka-Leszczyny przypomina, że podczas napełniania basenów ogrodowych wodą

z sieci wodociągowej należy pamiętać aby strumień wody był umiarkowany, gdyż zwiększenie prędkości przepływu wody w sieci może skutkować zanieczyszczeniem wody.
Zwolnienie z opłaty za odprowadzanie ścieków możliwe jest wyłącznie w sytuacji opomiarowania poboru podlicznikiem ogrodowym.


Oddamy ziemię z wykopów. Zapewniamy bezpłatny dowóz na terenie Gminy Czerwionka-Leszczyny. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny: 606359810, 602786043.


 W związku z niskimi temperaturami przypominamy, iż każdy odbiorca zobowiązany jest zabezpieczyć wodomierz przed zamarznięciem. Niezabezpieczone instalacje w wyniku mrozów mogą zamarznąć co doprowadzi do uszkodzenia wodomierza. Osoby posiadające studzienkę wodomierzową proszone są o jej ocieplenie.

Koszt wymiany uszkodzonego w powyższy sposob wodomierza ponosi Odbiorca.Niniejszym informujemy, że z dniem 01.01.2012 r. weszła w życie znowelizowana „Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”, (Dz.U. 152 poz.897 z 2011 r.) nakładająca na właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, obowiązek udokumentowania korzystania z usług opróżniania zbiornika bezodpływowego   i transportu nieczystości ciekłych, poprzez okazanie umów i dowodów uiszczenia opłaty za te usługi.      

W związku z powyższym proponujemy zawarcie z PWiK Czerwionka-Leszczyny Sp. z o.o. stosownej umowy.   W razie zainteresowania naszą propozycją prosimy o kontakt z  Kierownikiem Dz. TM    Jerzym  Gunia  tel. 32 4318180; e-mail  j.gunia@pwikcl.pl                                                                  


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Czerwionce-Leszczynach przypomina Odbiorcom usług posiadających wodomierze do rozliczania wody bezpowrotnie zużytej o konieczności przeprowadzenia wtórnej legalizacji lub wymiany ich na nowe  z ważną cechą legalizacyjną. Przedsiębiorstwo nie jest zobowiązane do wymiany i weryfikacji tych urządzeń. Odbiorca powinien poinformować PWiK o zamiarze wymiany lub powtórnej legalizacji wodomierza celem oplombowania go. Brak cechy legalizacyjnej lub plomb będzie skutkował niemożnością rozliczenia zużycia wody bezpowrotnie zużytej na podstawie posiadanego wodomierza. 

W przypadku problemów z ustaleniem okresu legalizacji wodomierza prosimy  o kontakt telefoniczny z Biurem Obsługi Klienta PWiK Czerwionka-Leszczyny  Sp. z o.o.